Кабинет министра

Кабинет министра обавља, саветодавне, стручне, протоколарне, послове односа са јавношћу, као и послове организационе и административно-техничке природе који су од непосредног значаја за рад министра. Стара се о благовременом извршавању обавеза и активности министра и остваривању сарадње са одговарајућим државним и другим организацијама и институцијама и учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Кабинету министра.

Шеф кабинета министра

Весна Антић

email: vesna.antic@mto.gov.rs

 

Групa за јавност рада

Катарина Рогановић

email: katarina.roganovic@mto.gov.rs