Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

 

 

У Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције обављају се послови који се односе на: анализу, предлагање и предузимање мера и активности у циљу унапређења сарадње Републике Србије са другим земљама и закључивање споразума о сарадњи у области туризма и омладине; праћење међународних прописа, споразума и препорука и унапређење регулативе у области међународне сарадње; праћење рада Светске туристичке организације Уједињених нација (UNWTO) и старање о извршењу обавеза из чланства у UNWTO; координацију и праћење послова у оквиру преговора о приступању ЕУ из области за које је надлежно Министарство; стручне и административне послове и координацију учешћа представника Министарства у раду тела за процес приступања Републике Србије Европској унији; координацију припреме прилога Министарства за потребе израде акционих планова и извештаја о реализацији активности у процесу европских интеграција; координацију учешћа у изради и праћењу спровођења стратешких пројеката из надлежности Министарства; учешће у раду група за припрему стратешких и програмских докумената за идентификацију и формулацију пројеката за коришћење средстава из фондова ЕУ и друге међународне развојне помоћи; координацију развојног планирања и управљање приоритетним пројектима у области туризма и омладине, као и други послови из ове области.

             У Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Група за међународну сарадњу;
  2. Група за европске интеграције и управљање међународним пројектима.