Кодекс понашања

КОДЕКС ПОНАШАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

Притужбе на понашање државних службеника можете поднети на адресу Министарства туризма и омладине, Немањина 22-26, 11000 Београд