Контакти министарства

Влада Републике Србије
Министарство туризма и омладине

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ О ВАУЧЕРИМА 011/2606-521, 011/2606-576 и 011/3111-569 

Кабинет министра

kabinet@mto.gov.rs

тел. 011/311-3432

тел. 011/311-2916

Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд

Служба за односе са јавношћу

katarina.roganovic@mto.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд

Секретаријат министрства

Контакт телефон: 011/3616536

e-mail: sekretar@mto.gov.rs

Немањина 22-26, 11000 Београд

Сектор за туризам

turizam@mto.gov.rs

тел. 011/3122-855

Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд

Сектор туристичке инспекције

turisticka.inspekcija@mto.gov.rs

тел. 011/3139-676

Дежурни телефони:
011/3139-686; 064/89-33-091

Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд

Сектор за омладину

omladina@mto.gov.rs

тел. 011/311-2310

Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Контакт телефон:

011/2641454

011/2856190

e-mail:

medjunarodna@mto.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд