Група за планска документа и подршку управљању

     У Групи за планска документа и подршку управљању обављају се послови који се односе на: пружање стручне подршке у припреми планских докумената из делокруга Министарства; прикупљање података неопходних за праћење остваривања циљева утврђених планским документима из делокруга Министарства кроз показатеље учинка; анализу прикупљених података; праћење спровођења и извештавања о спровођењу наведених планских докумената; успостављање, одржавање и унапређење финансијског управљања и контроле; пружања стручне подршке развоју финансијског управљања и контроле,  учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи, као и други послови из ове области.