Савет за младе

Савет за младе

У складу са Законом о младима („Службени гласник РСˮ, број 50/11), Одлуком Владе образован је 24. јануара 2014. године Савет за младе, а конституисан на седници одржаној 24. фебруара 2014. године. Савет, којим председава министар туризма и омладине, Хусеин Mемић, у новом сазиву, од 2023. године, има укупно 44 члана, од којих је: 23 представника државних органа, један представник покрајинског органа надлежног за младе, један заједнички представник националних савета националних мањина, два представника канцеларија за младе, један угледни стручњак и 16 представника младих. Основни задатак Савета је подстицање и усклађивање активности у вези са развојем, остваривањем и спровођењем омладинске политике, предлагање мера за њено унапређење, као и предлагање мера за усклађивање и координисање активности Министарстава и других органа надлежних за посебне области у омладинском сектору и свих других субјеката омладинске политике, у складу са стратешким и законским актима из ове области. Као саветодавно тело Владе, Савет обезбеђује да се глас младих чује и уважи, тако да млади могу учествовати у изради, спровођењу и праћењу реализације јавних политика.