Јединствена евиденција удружења

Упис у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза

 

У циљу спровођења Закона о младима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 50/11), усвојен је Правилник о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12) којим се уређује поступак евидентирања удружења и савеза који делују у областима омладинског сектора.

 

Јединствена евиденција се води ради организованог и систематског праћења стања у областима омладинског сектора и праћења спровођења омладинске политике. У вези са тим, од нарочитог значаја је чињеница да ће за доделу средстава из државног буџета намењених остваривању јавног интереса у референтној области моћи да конкуришу само она удружења и савези која су претходно евидентирана код Министарства, у складу са Правилником.

 

Пријава за упис се подноси поштом или непосредно на писарници Министарства, ул. Немањина  22-26, 11000 Београд. На коверти је потребно назначити „ЕВИДЕНЦИЈА УДРУЖЕЊА МЛАДИХ, УДРУЖЕЊА ЗА МЛАДЕ И ЊИХОВИХ САВЕЗА“.

-

Савези који испуњавају услове за стицање статуса кровног савеза уз пријаву достављају и изјаву заступника савеза којом се потврђује да савез окупља најмање 2000 индивидуалних, једном уписаних чланова, од којих је најмање две трећине младих.

 

Уз пријаву је потребно доставити копију решења о упису удружења/савеза у надлежни регистар и оверену копију извода из статута у коме су наведени циљеви удружења/савеза оверену код надлежног општинског или другог органа.

 

Уколико су вам потребне детаљније информације, можете се обратити на мејл evidencija.omladina@mto.gov.rs, или позивом на број 011/ 214 25 05 .

 

Овде можете преузети Образац за пријаву, Образац изјаве о прибављању података и Правилник о јединственој евиденцији:

Детаљан приказ евидентираних удружења и њихових савеза можете погледати: