Конкурси

Интерни конкурс за попуњавање 2 радна места у Министарству туризма и омладине, рок почев од 08.07.2023. закључно са 17.07.2023. године

Објављен јавни конкурс за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора

Објављен јавни конкурс за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора

Резултати Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу 10.08.2023

Резултати Jавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у областима омладинског сектора који су одобрени од стране Европске комисије кроз Еразмус+ програм Европске уније и програме прекограничне сарадње

Резултати Jавног конкурса за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих

Резултати Jавног конкурса за развој и спровођење омладинске политике

Резултати Jавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године и програма „Млади су закон”

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ СВЕТСКЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (UNWTO) ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕГ ТУРИСТИЧКОГ СЕЛА СРБИЈЕ У 2023. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРСИ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА

Конкурс за доделу субвенција, трансфера и дотација намењених за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму за 2023. годину

Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде за 2023. годину

КОНКУРС за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2023. години