Јавне набавке - 2024

ЈН О/16-2024 - Услуге сервисирања службених возила код овлашћенх сервисера, по партијама

ЈН О/15 - 2024 - Услуга одржавања НеxтБиз софтвера

ЈН О/12-2024 - Услуге сервисирања службених возила за потребе Секретаријата и Сектора за туризам

ЈН О/11-2024 - Сервисирање службених возила за потребе Сектора туристичке
инспекције, по партијама

ЈН О/10-2024 - Спровођење истраживања о положају и потребама младих

Јавни позив ЈН О 9/2024 - Изградња међународног пристаништа у Баноштору

Јавни позив ЈН О 7/2024 - Изградња комплекса градских базена са пратећим садржајима у Кладову— 1. фаза

ЈН О/5-2024 - Компјутерски софтвер за праћење ефеката инспекцијског надзора
и стања у области надзора

ЈН О/4-2024 - Израда са постављањем туристичке сигнализације за обележавање
бициклистичке руте ЕуроВело 6 и ЕуроВело 13 на територији Републике
Србије

ЈН О/3-2024 - Услуге штампања и пратеће услуге за потребе Сектора за омладину

ЈН О/2-2024 Набавка информационог система за електронско успостављање финансијског управљања и контроле

ЈН О 1/2024 – Набавка услуге израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима