Пријава грађана за коришћење ваучера за субвенционисани одмор у Србији почиње 20. јуна 2023. године на шалтерима јавног предузећа „Пошта Србије“ на територији целе земље.

Право на ваучере имају пензионери, незапослени, корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, запослени са примањима која не прелазе 70.000 динара месечно, војни инвалиди, носиоци пољопривредног газдинства, студенти, а корисници ваучера могу бити и лица старија од 65 година која не остварују право на пензију.

Грађанима ће бити на располагању нових 100 хиљада ваучера у вредности од 5.000 динара које могу користити у угоститељским објектима који учествују у систему доделе ваучера.

Лица која су у 2023.години већ остварила право на ваучер, не могу да подносе пријаве за нове ваучере. 

Потенцијални корисници су у обавези да на шалтерима Поште поднесу пријаве најкасније 30 дана пре почетка реализације аранжмана, односно период од дана подношења пријаве Пошти до првог дана коришћења резервисаног аранжмана не може да буде краћи од 30 дана.

Крајњи рок за коришћење ваучера је 20. новембар 2023. године.