Министарство туризма и омладине донело је Одлуку о додели финансијских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.

У циљу стварања услова за квалитетно провођење слободног времена, активно учешће у друштву, спровођење културних садржаја, неформално образовање и информисање прилагођено потребама свих категорија младих, промоцију и упражњавање здравих и безбедних стилова живота младих у јединицама локалне самоуправе прилагођено потребама свих категорија младих, развијање једног или више програма и успостављање одрживих и економичних сервиса за младе, унапређење просторних капацитета и услуга за спровођење омладинске политике у ЈЛС, пружањe подршке јединицама локалних самоуправа за израду стратешких докумената из области омладинске политике, развијање одрживих услуга и механизама који поспешују развој вештина управљања каријером младих, предузетништво/социјално предузетништво, запошљивост и запосленост младих и повећање усклађености знања, вештина и компетенција које се стичу у процесу целоживотног учења, са потребама тржишта рада, на основу предлога комисије, од пристиглих 71 предлога пројеката, одабран је 41 пројекат који ће се финансирати у укупном износу од 62 милиона динара.

Честитамо свима којима су одобрени пројекти и желимо пуно успеха у спровођењу истих.

Резултати Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу