Министарство туризма и омладине, Сектор за туризам расписало је Оглас за полагање стручног испита за туристичког водича и туристичког пратиоца.

Заинтересовани кандидати пријаве за полагање стручног испита могу поднети од 19. до 26. септембра 2023. године.

Пријаве за полагање подносе се поштом искључиво путем Пост-експрес пошиљке на адресу: Министарство туризма и омладине, Сектор за туризам, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, или се могу предати на писарници министарства на истој адреси.“