Србија је у првом кварталу ове године била прва дестинација у свету по стопи раста прихода од страних туриста који су за 127 одсто већи у односу на први квартал 2019. године.

У најновијем барометру Светске туристичке организације (UN Tourism) се наводи да је неколико дестинација широм света ове године постигло одличне резултате у погледу остварених прихода у туризму, међу којима је Србија на првом месту и једина која је достигла троцифрену стопу раста прихода од страних туриста. 

Девизни прилив од туризма у првом кварталу ове године години износи 575 милиона евра, што је за 127 одсто више него периоду јануар – март 2019. године када су приходи од страних гостију износили 252 милиона евра.

Србија у прва четири месеца ове године наставља да бележи раст туристичког промета, јер су страни гости остварили повећање долазака за 10 одсто, а ноћења за 5 одсто, што заједно са пројекцијама о попуњености смештајних капацитета у наставку године указује да ће 2024. година бити рекордна година за туризам Србије.