Министарство туризма и омладине донело је Одлуку о додели финансијских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката.

У циљу финансирањa програма и пројеката којима се развијају одрживе услуге и механизми који поспешују развој вештина управљања каријером младих, предузетништво/социјално предузетништво, запошљивост и запосленост младих и повећава  усклађеност знања, вештина и компетенција које се стичу у процесу целоживотног учења, са потребама тржишта рада, Министарство туризма и омладине је у оквиру Jавног конкурса за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих, на основу предлога комисије, од пристиглих 99 предлога програма и пројеката, одобрило 57 програма и пројеката који ће се финансирати у укупном износу од 95.500.000,00 динара.

Честитамо свима којима су одобрени програми и пројекти и желимо пуно успеха у спровођењу истих.